Priser

Vi tilbyr faste priser på:
- Reinstallasjon av Windows: 1000,-
- Fjerning av virus: 750,-
- Hente data fra harddisk: 750,-
- Automatisk backupsystem: 750,-
Dette inkluderer for- og etterarbeid.

- Timepris og fjernhjelp (hjelp over internett): 300,-
- Ved kundebesøk tilkommer kjøretillegg etter statens gjeldende satser (4,05kr per kilometer) fra Fredrikstad sentrum.

Telefonsupport regnes som fjernhjelp.
Alle priser er inkludert mva.